Test: Vyberte si tlačítko podľa vlastnej intuície.

Ktoré ste si vybrali?

Štvorec – predovšetkým symbolizuje neúnavného pracovníka. Pracovitosť, úsilie, takmer maniacká potreba doviesť akúkoľvek začatú vec až do konca, vytrvalosť vedúcej k dokončeniu práce – tým všetkým vynikajú naozajstné Štvorce.

Odolnosť, trpezlivosť a metodickosť zvyčajne robia zo Štvorcov vysoko cenených majstrov vo svojom obore. Pridajme k tomu ešte ustavičný záujem o nové informácie, pričom všetky nové poznatky Štvorec okamžite systemizuje.

Štvorce sa tešia zaslúženej povesti vzdelancov, rozhodne aspoň vo svojom odbore. Myšlienková analýza je Štvorcovou silnou stránkou. Má mimoriadny zmysel pre detail, čo mu niekedy bráni urobiť si celkovú predstavu.

A to najdôležitejšie: Štvorce sú dokonalí pedanti. Je pre nich veľmi dôležité, aby všetko zaujalo svoje zvyčajné miesto a udalosti aby prebiehali podľa raz a navždy daného scenára. Akákoľvek odchýlka z neho dokáže Štvorec nadlho vykoľajiť, stáva sa roztržitým a úplne bezmocným. Presnosť a spôsob dodržiavanie pravidiel slušnosti sa u neho môžu rozvinúť až do paralyzujúcej krajnosti.

Trojuholník – tento tvar symbolizuje vodcovstvo. A mnohé Trojuholníky v ňom vidia svoje predurčenie. Najcharakteristickejšou zvláštnosťou je, že trojuholník má schopnosť sústrediť sa na hlavný cieľ. Trojuholníky sú energické, nezadržateľné a silné osobnosti, ktoré si vytyčujú jasné ciele a spravidla ich tiež dosahujú.

Trojuholník je človek veľmi sebaistý, zvyknutý, že má vo všetkom pravdu. Silná potreba veci riadiť, byť prvý, rozhodovať nielen za seba ale pokiaľ možno aj za iných robia z trojuholníka osobnosť ustavične súperiacu a súťažiacu s ostatnými. Jeho dominantným zameraním je vždy zameranie na víťazstvo, na výhru a úspech.

Často riskuje, býva netrpezlivý a neznášanlivý voči tým, ktorí váhajú s rozhodnutím, alebo nie sú ochotní ho nasledovať.

Pre Trojuholník je veľmi traumatizujúce sa v niečom mýliť a priznať svoju chybu, tým viac potom verejne. Ak pre Štvorec je vecou cti dosiahnuť najvyššej kvality odvedenej práce, pre Štvorec je cieľom dosiahnuť vysokého postavenia a domôcť sa blahobytu, inak povedané, urobiť kariéru. Hlavnou negatívnou vlastnosťou trojuholníka je silný egocentrizmus.

Kruh – mytologický symbol harmónie. Ten, kto si ho s istotou vybral, má úprimný záujem predovšetkým na dobrých, srdečných medziľudských vzťahoch. Najvyššiu hodnotu pre Kruh predstavujú ľudia a ich blaho. Kruh býva najčastejšie tým spojivom, ktoré dáva dohromady pracovný kolektív alebo rodinu, vnáša do nich harmóniu, srdečnosť a lásku.

Zrejme práve o týchto ľuďoch sa hovorí, že sú slniečka. Sú vysoko vnímaví, schopní súcitu a empatie, citlivé reakcie na stav niekoho iného. Ľudí to ku kruhom prirodzene ťahá. Kruhy sa v ľuďoch dobre vyznajú, poznajú, kto sa pretvaruje a podvádza. Pokúšajú sa vždy zachovať mier a kvôli tomu sa niekedy vyhýbajú prijatie pevného stanoviska alebo názoru nepodporovaného väčšinou. Pre Kruh nie je nič ťažšie, než stať sa účastníkom konfliktu. Je šťastný, keď spolu ľudí vychádzajú, preto keď sa Kruh s niekým ocitne v spore, je dosť pravdepodobné, že práve on ustúpi prvý.

Kruhy nevynikajú rozhodnosťou, sú takmer neschopné intríg akéhokoľvek druhu a často ani nedokážu sami seba predviesť ako náleží, pretože svoj obraz nevedia patrične vyfarbiť.

«Х» – symbolizuje kreativitu a tvorbu. Dominujúcim spôsobom myslenia “X” je syntetický štýl: kombinovanie úplne odlišných, rôznorodých myšlienok a nápadov a na tejto pôde vytváranie niečoho nového a úplne originálneho. To je rodný živel “X”. Poznamenajme, že ako ukazujú skúsenosti výskumu, tvar “X” si vyberie približne jeden človek z päťdesiatich.

Na rozdiel od Kruhov nie sú “X” absolútne nijako zainteresované na súhlas, dohôd nedosahujú cestou ústupkov, ale naopak vyostrujúceho konfliktu nápadov a budovaním novej koncepcie, ktorej súčasťou sa konflikt stáva, a tým spôsobom je ukončený.

«X” je daná vtipná nátura a dokážu toho patrične ironicky využiť, ak chcú niekomu otvoriť oči, aby ho upozornili na možnosť iného riešenia.

V jasne štruktúrovaných, riadených a kontrolovaných situáciách “X” jednoducho nedokážu fungovať.